page

προϊόν

ΤΕΣΤ HCV ΕΝΑ ΒΗΜΑ (Ολικό αίμα/ορός/πλάσμα)

Σύντομη περιγραφή:


Λεπτομέρεια προϊόντος

Ετικέτες προϊόντων

ΤΕΣΤ HCV ΕΝΑ ΒΗΜΑ (Ολικό αίμα/ορός/πλάσμα)

hcv rna
anti hcv test
hcv antibody
hcv test
hepatitis c test

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η γενική μέθοδος ανίχνευσης μόλυνσης με HCV είναι η παρατήρηση της παρουσίας αντισωμάτων στον ιό με μια μέθοδο ΕΙΑ που ακολουθείται από επιβεβαίωση με Western Blot. Το One Step HCV Test είναι μια απλή, οπτική ποιοτική εξέταση που ανιχνεύει αντισώματα σε ανθρώπινο ολικό αίμα/ορό/πλάσμα. Η εξέταση βασίζεται στην ανοσοχρωματογραφία και μπορεί να δώσει αποτέλεσμα μέσα σε 15 λεπτά.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το One Step HCV Test είναι μια ταχεία ανοσοχρωματοραφική δοκιμασία ενισχυμένη με κολλοειδή χρυσό για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) σε ανθρώπινο ολικό αίμα / ορό / πλάσμα. Αυτή η δοκιμή είναι μια εξέταση διαλογής και όλα τα θετικά πρέπει να επιβεβαιωθούν χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική εξέταση όπως το Western Blot. Το τεστ προορίζεται μόνο για χρήση από επαγγελματίες υγείας. Τόσο οι δοκιμές όσο και τα αποτελέσματα των δοκιμών προορίζονται για χρήση μόνο από επαγγελματίες ιατρούς και νομικούς, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά από κανονισμούς στη χώρα χρήσης. Η δοκιμή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο προσδιορισμός ξεκινά με ένα δείγμα που εφαρμόζεται στο φρεάτιο δείγματος και την προσθήκη του παρεχόμενου αραιωτικού δείγματος αμέσως. Το συζυγές αντιγόνου HCV-κολλοειδούς χρυσού που είναι ενσωματωμένο στο επίθεμα δείγματος αντιδρά με το αντίσωμα HCV που υπάρχει στον ορό ή το πλάσμα, σχηματίζοντας σύμπλοκο συζυγούς/αντισώματος HCV. Καθώς το μείγμα αφήνεται να μεταναστεύσει κατά μήκος της δοκιμαστικής ταινίας, το σύμπλοκο συζυγούς/αντισώματος HCV συλλαμβάνεται από μια πρωτεΐνη Α που δεσμεύει το αντίσωμα που ακινητοποιείται σε μια μεμβράνη που σχηματίζει μια έγχρωμη ζώνη στην περιοχή δοκιμής. Ένα αρνητικό δείγμα δεν παράγει γραμμή δοκιμής λόγω της απουσίας συζυγούς κολλοειδούς χρυσού/συμπλέγματος αντισωμάτων HCV. Τα αντιγόνα που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή είναι ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες που αντιστοιχούν σε περιοχές του HCV με υψηλή ανοσοαντιδραστικότητα. Μια έγχρωμη ζώνη ελέγχου στην περιοχή ελέγχου εμφανίζεται στο τέλος της διαδικασίας δοκιμής ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δοκιμής. Αυτή η ζώνη ελέγχου είναι το αποτέλεσμα της δέσμευσης του συζυγούς κολλοειδούς χρυσού σε ένα αντίσωμα αντι-HCV ακινητοποιημένο στη μεμβράνη. Η γραμμή ελέγχου υποδεικνύει ότι η σύζευξη κολλοειδούς χρυσού είναι λειτουργική. Η απουσία της ζώνης ελέγχου υποδηλώνει ότι η δοκιμή δεν είναι έγκυρη.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

Συσκευή δοκιμής μεμονωμένη μεμβράνη σε θήκη με ξηραντικό

• Πλαστικό σταγονόμετρο.

• Αραιωτικό δείγματος

• Εισαγωγή συσκευασίας

ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Θετικοί και αρνητικοί έλεγχοι (διατίθεται ως ξεχωριστό στοιχείο)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Τα κιτ δοκιμής πρέπει να φυλάσσονται στους 2-30℃ σε σφραγισμένο σάκο και σε ξηρές συνθήκες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1) Όλα τα θετικά αποτελέσματα πρέπει να επιβεβαιώνονται με εναλλακτική μέθοδο.

2) Αντιμετωπίστε όλα τα δείγματα σαν να είναι δυνητικά μολυσματικά. Φοράτε γάντια και προστατευτικό ρουχισμό όταν χειρίζεστε δείγματα.

3) Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτόκαυστο πριν από την απόρριψή τους.

4) Μη χρησιμοποιείτε υλικά κιτ πέρα ​​από τις ημερομηνίες λήξης τους.

5) Μην ανταλλάσσετε αντιδραστήρια από διαφορετικές παρτίδες.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

1) Συλλέξτε δείγματα ολικού αίματος / ορού / πλάσματος ακολουθώντας τακτικές κλινικές εργαστηριακές διαδικασίες.

2) Αποθήκευση: Το πλήρες αίμα δεν μπορεί να καταψυχθεί. Ένα δείγμα θα πρέπει να ψύχεται εάν δεν χρησιμοποιηθεί την ίδια ημέρα συλλογής. Τα δείγματα πρέπει να καταψύχονται εάν δεν χρησιμοποιηθούν εντός 3 ημερών από τη συλλογή. Αποφύγετε την κατάψυξη και την απόψυξη των δειγμάτων περισσότερες από 2-3 φορές πριν από τη χρήση. 0,1% αζίδιο του νατρίου μπορεί να προστεθεί στο δείγμα ως συντηρητικό χωρίς να επηρεαστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣΗΣ

1) Χρησιμοποιώντας το εσώκλειστο πλαστικό σταγονόμετρο για το δείγμα, διανείμετε 1 σταγόνα (10μl) ολικού αίματος / ορού / πλάσματος στο κυκλικό φρεάτιο δείγματος της δοκιμαστικής κάρτας

2) Προσθέστε 2 σταγόνες Sample Diluent στο πηγαδάκι δείγματος, αμέσως μετά την προσθήκη του δείγματος, από το φιαλίδιο του αραιωτικού ρύγχους του σταγονόμετρου (ή όλο το περιεχόμενο από τη μονή δοκιμαστική αμπούλα).

3) Ερμηνεύστε τα αποτελέσματα της δοκιμής σε 15 λεπτά. 

310

Σημειώσεις:

1) Η εφαρμογή επαρκής ποσότητας αραιωτικού δείγματος είναι απαραίτητη για ένα έγκυρο αποτέλεσμα δοκιμής. Εάν δεν παρατηρηθεί μετανάστευση (η διαβροχή της μεμβράνης) στο παράθυρο δοκιμής μετά από ένα λεπτό, προσθέστε μία ακόμη σταγόνα αραιωτικού στο πηγαδάκι του δείγματος.

2) Τα θετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να εμφανιστούν μόλις ένα λεπτό για ένα δείγμα με υψηλά επίπεδα αντισωμάτων HCV.

3) Μην ερμηνεύετε τα αποτελέσματα μετά από 20 λεπτά

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΣΤ

1) Θετικός: Τόσο μια μωβ κόκκινη ζώνη δοκιμής όσο και μια μωβ κόκκινη ζώνη ελέγχου εμφανίζονται στη μεμβράνη. Όσο χαμηλότερη είναι η συγκέντρωση αντισωμάτων, τόσο πιο αδύναμη είναι η ζώνη δοκιμής.

2) Αρνητικός: Μόνο η μωβ κόκκινη ζώνη ελέγχου εμφανίζεται στη μεμβράνη. Η απουσία ζώνης δοκιμής υποδηλώνει αρνητικό αποτέλεσμα.

3) Μη έγκυρο αποτέλεσμα: Θα πρέπει πάντα να υπάρχει μια μωβ κόκκινη ζώνη ελέγχου στην περιοχή ελέγχου, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δοκιμής. Εάν δεν εμφανίζεται μια ζώνη ελέγχου, η δοκιμή θεωρείται άκυρη. Επαναλάβετε τη δοκιμή χρησιμοποιώντας μια νέα συσκευή δοκιμής.

Σημείωση: Είναι φυσιολογικό να έχετε μια ελαφρώς ανοιχτή ζώνη ελέγχου με πολύ ισχυρά θετικά δείγματα, αρκεί να είναι ευδιάκριτα ορατή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

1) Μόνο διαυγές, φρέσκο, ολικό αίμα / ορός / πλάσμα ελεύθερης ροής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη δοκιμή.

2) Τα φρέσκα δείγματα είναι καλύτερα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατεψυγμένα δείγματα. Εάν ένα δείγμα έχει καταψυχθεί, θα πρέπει να αφεθεί να ξεπαγώσει σε κάθετη θέση και να ελεγχθεί για ρευστότητα. Το Ολικό Αίμα δεν μπορεί να καταψυχθεί.

3) Μην αναδεύετε το δείγμα. Εισαγάγετε μια πιπέτα ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του δείγματος για να συλλέξετε το Δείγμα. 


  • Προηγούμενος:
  • Επόμενο:

  • Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς